18.12.2017     Actu

Fusion de DEBUuT et Bruxelles-Emergences

Fusion de DEBUuT et Bruxelles-Emergences

Le 1er janvier 2018, les coopératives d'activités "DEBUuT" et "Bruxelles-Emergences" fusionnent sous "JobYourself coop". 

L’objectif est que "JobYourself Coop" devienne la 1ère coopérative d’activités généraliste en Région de Bruxelles Capitale. A travers cette fusion, nous allons augmenter l’efficience de nos services grâce, entre autres, à un seul système comptable, une procédure administrative mutualisée, simplifiée, et une communication unique sous une même identité.


Quels changements cela implique pour vous?

Si vous êtes en test chez Bruxelles-Emergences => rien à ce stade

Si vous êtes en test chez DEBUuT => vous basculez sur la coopérative Bruxelles-Emergences au 1er janvier, cela implique

  • Vous achetez et vendez sous un nouveau n° de TVA: BE 0479 233 349.
  • Pour tout ce qui concernera des facturations en 2018, il faudra donc veiller à utiliser de nouveaux documents comptables, avec ce nouveau n° de TVA et le nom "JobYourself coop".
  • Pensez aussi à modifier vos outils/documents de communication (cartes de visite, sites Internet, flyers, etc.) là où vous mentionnez le nom, logo ou coordonnées de DEBUuT. Le logo à utiliser est celui de JobYourself, disponible sur notre site Internet.

Les nouveaux documents utiles à votre comptabilité sont à votre disposition sur votre compte Wikipreneurs, dans la bibliothèque des outils.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

L'équipe comptable


Op 1 januari 2018 fuseren de activiteitencoöperaties "DEBUuT" en "Bruxelles-Emergences" tot  "JobYourself Coop".

Het is de bedoeling dat "JobYourself Coop" de eerste algemene activiteitencoöperatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt. Door deze fusie zullen onze diensten efficiënter worden dankzij o.a. één boekhoudsysteem, een gemeenschappelijke vereenvoudigde administratieve procedure en een éénduidige communicatie met eenzelfde identiteit.

Welke veranderingen heeft dat voor u tot gevolg? 

  • U zal een nieuw BTW-nummer dienen te gebruiken : BE 0479 233 349.
  • Voor al uw facturatie in 2018, dient u er dus op toe te zien om nieuwe boekhoudkundige documenten te gebruiken met dit nieuw BTW nummer en de naam "JobYourself Coop "
  • Denk er ook aan om uw communicatietools en documenten (business cards, websites, flyers etc.) te wijzigen daar waar u de naam, het logo of de gegevens van DEBUuT vermeldt. Het logo dat u dient te gebruiken, vindt u op onze website .

De nieuwe documenten te gebruiken voor uw boekhouding zijn ter beschikking op uw Wikipreneurs account, in de toolsbibliotheek.

Wij staan ter uwe beschikking voor bijkomende informatie.

Het team boekhouding